Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

je nám velice líto, že ztrácíte svého blízkého. Chtěli bychom Vám ulehčit tyto dny, proto Vám nabízíme stručný návod, jak postupovat při vyřizování náležitostí spojených s úmrtím blízké osoby.

Dostavte se laskavě na LDN a ošetřující lékař, staniční sestra nebo sestra ve službě vám podá potřebné informace. Podle předpisů o úmrtí je nutné, aby v rozmezí 48 až 96 hodin od úmrtí bylo zahájeno jednání o zajištění pohřbu a kontaktována vybraná firma zajišťující pohřby.

Osobní věci zemřelé(-ho) Vám budou vydány proti podpisu po předložení občanského průkazu. Většinou se jedná o osobu blízkou nebo osobu zajišťující pohřeb. Obdržíte předměty osobní potřeby, oblečení, klíče, aj. věci osobní potřeby a finanční hotovost, kterou měl zemřelý u sebe a která nebyla uložena na depozitním účtu. Občanský průkaz a kartu pojišťovny odevzdá LDN příslušným úřadům.

Finanční hotovost nebo jiné cennosti, které byly převzaty do zvláštní úschovy, se stávají součástí pozůstalosti. Tyto věci jsou uloženy v trezoru nemocnice a peněžní prostředky na depozitním účtu u banky. Vše bude řádně přihlášeno do dědického řízení na příslušný soud podle místní příslušnosti. Soud pověří projednáním dědictví notáře, který pozůstalým zašle výzvu k projednání dědictví se všemi potřebnými informacemi, dědictví projedná a předloží k rozhodnutí soudu. V rozhodnutí soudu je uveden dědic, kterému mají být vydány věci uložené v trezoru nemocnice a peníze uložené na depozitu. Na základě předložení pravomocného rozhodnutí soudu bude vše vydáno dědici.

Pohřeb Vám zajistí kterákoliv pohřební služba. Služby pohřebního ústavu jsou komplexní – od tištění parte, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle přání příbuzných.

Šaty pro přípravu zemřelé (-ho) na pohřeb je potřeba přinést přímo pohřební službě následující den.

Úmrtní list se vystavuje na matrice (podle místa úmrtí) a zpravidla do jednoho měsíce je vyhotoven. Úmrtní list se vydává jen přímému příbuznému nebo se posílá poštou.

Pokud máte nějaké další otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat.